Home   Articles posted by sirinkalemler (Page 2)

sirinkalemler

Posts bysirinkalemler

Yalan ve Çocuklarımız Üzerindeki Etkisi

Yalan, herhalde en çok yapmaktan kaçındığımız ama tamamen kurtulamadığımız bir insan zaafı. Herkes yalan söyler! Evet, tüm yaşamı boyunca bir kere bile yalan söylememiş insan belki de yoktur. Ancak, yalan bazen kronik bir problem haline gelir. Aslında, iyi eğitim almış bir çocuk, yetişkin bir birey olduğunda yalanlara sığınan kronik bir yalancı olmayabilir. Bir ebeveynin görevi, çocuğuna gerçeği söylemesi gerektiğini öğretmektir.


Çocuk Gelişiminde Önemli Yer Tutan Gelişim Basamakları

1) Bilişsel / Duyuşsal Alan 2) Psiko sosyal / Duygusal Gelişim Alanı 3) Psikomotor Gelişim Alanı 4) Özbakım / Bireysel Gelişim Alanı 5) Dil Gelişimi Alanı