Home   Eğitim Programı

Eğitim Programı

“Derdimiz, insana insanlığını hatırlatacak ve insanlığın gönlünü ve yüzünü güldürecek çocuklar yetiştirmek olmalı.”

“Çocuğu kurtarmak, geleceği kurtarmak, insanlığı kurtarmak demektir.”

“Günümüze, geçmişe ve geleceğe bakıldığında, bütün problemler ancak her yönden çok iyi yetiştirilmiş çocuklarla çözülebilir.”

Eğitim Programı

Özel Şirin Kalemler Anaokulu;

-      Öğrencilerin tüm gelişim alanlarını destekleyerek, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yaş düzeylerine uygun olarak sahip oldukları potansiyellerini ileri seviyeye ulaştırır.

-      Her yaş grubu için özel hazırlanmış eğitim programı ile çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini destekler.

-      Eğitim programında verilecek kazanımların oyunlar ile sevdirilerek öğretilmesi hedeflenir.

-      Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, yaş gelişimlerine uygun fiziksel özelliklere ve materyal donanıma sahip bir ortamda 4, 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerine hizmet verir.

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda Neler Hedeflenir?

-      Düşüncelerini rahatça ifade edebilen,

-      Özgüveni yüksek,

-      Problem çözebilen ve karşılaştığı problemlere çeşitli çözüm önerileri getirebilen,

-      Kendisine ve çevresine karşı duyarlı,

-      Karar alabilen ve karar verebilen,

-      Sorumluluk sahibi,

-      Öğrenmeyi seven,

-      Değerlerine bağlı temiz bir nesil yetiştirmek hedeflenir.

Eğitsel Etkinlikler

Branş Dersleri

Yabancı Dil Eğitimi

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Öğrencilerin kendi dilleri dışlında yeni bir dille tanışmalarını sağlamak ve “İngilizceye” karşı ilgi uyandırmak amaçlanır.

-      Çizgi filmler izletilerek, şarkılar dinletilerek, oyunlar oynatılarak, flash kartlar, posterler vb. görsel materyaller kullanılarak derslerde çocukların eğlenerek öğrenmesine fırsat tanınır.

Değerler Eğitimi

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Öğrencilerde olumlu kişilik gelişiminin kazandırılması, ahlaki değerlerin oluşturulması ve bu değerlerin davranış haline dönüştürülerek öğrencilerin topluma faydalı bir birey olmaları sağlanır.

-      Öğrencilerin gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuş olan etkinlikler; canlandırma, hikâye tamamlama, resim yapma, rol oynama vb. yöntemler kullanılarak “saygı, sevgi, özgüven, sorumluluk, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma vb.” değerler kazandırılır.

Drama

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde ifade edebildikleri, empati kurabildikleri, eğlenirken öğrenebildikleri bir ortam sağlanarak, taklit yapma, bir olay ya da durumu canlandırma çalışmaları yapılır. Çocukların duygularını rahatça ortaya koyduğu bu etkinlik, sınıf içi ve sınıflar arası yaş gruplarında uygulanır.

Jimnastik Eğitimi

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme, kaba ve ince motor becerilerini geliştirme, grupla birlikte hareket edebilme becerilerine yönelik çalışmalar yapılır.

-      Basit jimnastik hareketleri, ısındırıcı oyunlar ve sınıf içi oyunları oynanarak öğrencilerin hareket gelişimleri desteklenir.

Temel Etkinlikler

Türkçe Etkinliği

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Öğrencilere öncelikli olarak Türkçeyi doğru konuşabilme, dinlediklerini anlama ve yorumlama becerileri kazandırılır.

-      Neden-sonuç ilişkisi kurma, kelime dağarcığını geliştirme, Türkçeyi kurallarına uygun olarak kullanma, kendini ifade etme gibi öğrencilerin sözel becerileri desteklenir.

-      Türkçe etkinlikler içerisinde; hikâye okuma, hikâye tamamlama, dramatizasyon, beyin fırtınası, parmak oyunları, tekerlemeler, bilmeceler ve şiirler yer alır.

Fen ve Doğa Etkinliği

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Öğrencilerin gözlem yapabilme, kendisini ve çevresini tanıyabilme çalışmalarına imkân tanınır.

-      İnceleme gezileri, çeşitli deneyler, hayvanları tanıma ve bitki yetiştirme çalışmaları yapılır.

Matematik Etkinliği

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Öğrencilerin problem çözebilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme çalışmalarına imkân tanınır.

-      Sayıları ritmik olarak sayma, eşleştirme ve gruplama yapma, örüntü oluşturma, basit toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problemleri çözebilme çalışmaları yapılır. Matematik etkinlikleri, her yaş grubunun gelişim düzeyine uygun olarak verilir.

Sanat Etkinliği

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Öğrencilerde görsel algının ve estetik duygunun gelişmesini sağlama çalışmalarına ve küçük kas becerilerini desteklemeye yönelik faaliyetlere yer verilir.

-      Makas kullanma, kağıt katlama, yırtma, yapıştırma, proje çalışmaları, baskı, kolaj ve artık malzemelerle özgün ürün oluşturma çalışmaları yapılır.

Müzik Etkinliği

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Öğrencilerde ritim duygusunun gelişmesini sağlamak amacıyla ses çalışmaları yapılır. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun şarkılar öğretilir.

Serbest Zaman Etkinliği

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Serbest zaman, öğrencilerin sınıf içerisinde kendi seçtikleri köşelerde serbest olarak olarak oynadıkları zaman dilimidir. Öğrencilerin serbest zamanda paylaşma, iş birliği ve iletişim gibi becerilerinin gelişmesi sağlanır.

-      Serbest zaman, öğretmene öğrenciyi oyun ortamında gözlemleme fırsatı tanıyarak öğrenciler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma imkânı sağlar.

Diğer etkinliklerimiz:

Ebru  Etkinliğimiz:

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Ebru sanatını çocuklarımızla tanıştırmamızın amacı, onların kişisel gelişimlerine önemli katkıda bulunmak,sahip olmaları gereken güven duygusunu onlara aşılayarak bu sanatın gizemini keşfetmelerini sağlamaktır.Ebru sanatının kendine has bir gizemi vardır.Bu sanat etkili bir rehabilitasyon aracıdır.Ebru yaparken insan dış dünya ile ilişkisini bir noktada kesip kendi iç dünyasına yönelir ve ruhundaki güzellikleri,zerafeti,uyumu,inceliği teknedeki suya yansıtır.Renklerin suyun üzerindeki geçişleri kişinin iç dünyasını dinginleştirir.

-      Ayrıca ebru sanat eğitimlerinin amaçlarından biride sabretmeyi öğretmektir.çağımızın hastalığı olan ve en çok cocuklarda görülen dikkat dağınıklığı,adaptasyon bozukluğunu tedavi edicidir.

Hafıza Teknikleri:

Hafıza teknikleriyle, çocuğun hafıza ve zeka gelişimi sağlanıp,okul yıllarında daha hızlı öğrenmesini sağlayacak zihinsel becerilerin temelleri atılacaktır.

Satranç Etkinliği:

Satranç, hafızanın gerekli olduğu alanlara en çok etkiyi yapan, hafızayı geliştiren mükemmel alıştırma yöntemidir. Üç boyutlu (Uzaysal kavrama) kavrama, kavrayış hızı, sebep sonuç ilişkisini kurabilme, yapıcılık, genel zekâyı geliştirir. Bu nedenle okulumuzda çocuklarımızın anlaya bilecekleri tarzda eğlenceli bir şekilde öğretilmektedir.

Geziler

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Çocukların sosyal, kültürel gelişmelerini sağlamak amacıyla her ay bir gezi düzenlenir.

-      Düzenlenen geziler, eğitim programında yer alan konularla paralel olarak seçilerek öğrencilerin öğrenmeleri pekiştirilir.

Ev Ziyaretleri

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Öğrencilerin yaşantılarını ve ailevi özelliklerini yakından tanımak amacıyla ev ziyaretleri yapılır.

Aile Katılımı

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Velilere çocukları ile nitelikli zaman geçirmeleri için neler yapabilecekleri, hazırlanan aile katılımı çalışmaları ile hafta sonu eve ödev olarak gönderilir.

-      Eğitim bir bütün olarak ele alınır. Eğitime katılmak isteyen velilere katılım formları dağıtılarak, velilerin hangi konularda yardımcı olacakları belirlendikten sonra hikâye saatine, gezilere, seminerlere ve ya farklı etkinliklere katılmalarını sağlayarak bu bütünlük sağlanır.

-      Meslek gruplarının tanıtımında o meslek sahibi babanın katılımı sağlanır.

-      Her ay düzenli olarak velilere okulda yapılan çalışmaları takip edebilecekleri mini program hazırlanır ve gönderilir.

Rehberlik Servisi

Özel Şirin Kalemler Anaokulu’nda;

-      Öğrencilerin gereksinimlerine uygun olarak sadece sorunlu çocuklara değil, tüm çocuklara yönelik; bireyi tanıma, psikolojik danışma ve velilere rehberlik çalışmaları yapılır.

-      6 yaş grubunda ilköğretime hazırlık sürecindeki öğrencilerin eksiklerini öğretmenleriyle birlikte değerlendirir ve bunların telafisine yönelik yardımda bulunur.

-      Belli dönemlerde belirlenen konularda aile içi seminerler düzenlenir.