Home   Hakkımızda

Hakkımızda

ŞİRİN KALEMLER ANAOKULU

 

Sevgili Anne Ve Babalar;

 

Anaokulu, çocukların tanıdığı bildiği bir ortamdan farklı bir ortama geçtiği ilk yerdir.

Ailesinden ilk ayrılış olarak değerlendirebiliriz. Amacımız çocuklarımızın yeteneklerini keşfedip kendilerini ve kültürlerini tanımalarına yardımcı olmaktır. Bunu sağlarken de öğrencilerimize sevgi ve güven dolu sıcak bir ortam sağlamak birinci görevimizdir. Bu doğrultuda bizler öğrencilerimize verdiğimiz hizmetin bu ekip çalışması olduğunun bilincindeyiz. İşte bu gerçekten hareket ederek konusunun uzmanı eğitimcilerle; çocukları ve çalışmayı seven yardımcı hizmetlilerle güçlü bir ekip oluşturduk.

 

AMACIMIZ;

-          Anaokuluna başlayan çocuklarımızın kendini ve kültürlerini tanıyan karakter olarak iyi yetişmiş bireyler olmasının sağlanması.

-          Çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerinin en yüksek düzeye çıkması.

-          Dil gelişimlerinin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve dil iyi bir biçimde kullanabilecekleri bir düzeye ulaştırılması.

-          Araştırıcı, sorgulayıcı, olaylar arasındaki ilişkileri görebilen üretici bir düşünme sistemi geliştirilmesi

-          Çocukların problemlerini kendi kendine fark edip çözüm yollarını araştırmaları ve güçlü bir kişilik yapısı geliştirilmeleri.

-          Sosyal ilişkilerde güvenli, girişimci, arkadaş ilişkilerinde yapıcı, iletişim ve sosyal becerileri zenginleştirilmiş bir düzey kazandırılması.

-          Bedensel güçlerini tanıması ve iyi bir biçimde kullanabilmesi.

-          İlkokul için gerekli tüm bilgilerin, kavramları öğretilmesi ve sosyal, duygusal becerilerin olgunluk seviyesine ulaştırılmasıdır.

 

HEDEFİMİZ

Anaokulumuzda etkin öğrenmeyi ve çocuk merkezli eğitimi amaç edinen karma bir program uygulanacaktır. Bu program dahilinde sene sonunda ulaşmak istediğimiz hedefler şunlardır:

-          Çocuklarımıza kendi zaman ve enerjilerini gerektiği gidi kullanarak, neyi nasıl yapacaklarına ilişkin tercihler yapma ve kararlar alma konusundaki yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

-          Çocuklara kendi seçtikleri amaçları ve görevleri özgün bir biçimde ve sorumlulukla tamamlama konusundaki öz disiplin ve yeteneklerini geliştirmeleri için yardımcı olmak.

-          Çocukların sanat becerilerini ve üreticiliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

-          Çocuklara düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını dile getirmeleri; başkalarıyla iletişim kurmak için deneyimlerini yüksek sesle anlatmaları, oyunlaştırmaları ve çizgiyle ifade etmeleri konusundaki yeteneklerini geliştirmelerine fırsat vermek.

-          Çocuklara üretici, girişken, sorgulayıcı, bilgiye açık ve başkalarının görüşlerine saygılı olmayı geliştirmek.

-          Ahlaki ve milli değerleri yerleştirmek kendine ve topluma faydalı birey olarak yetişmelerine ilk tohumları atmak esas hedeflerimizdir.