Ana Okuluna Başlama Süreci

Her yeni durum gibi, çocuğun okula başlaması, uyum sorunu ortaya çıkartacaktır. Çocuklar anaokuluna ilk geldiklerinde anne-babalarından ayrılmak istemez, sarılıp, ürkek gözlerini çevrede gezdirerek, içeri girmekte direnirler. Bu süreç, her çocuğa göre değişir. Bağımsız, kişiliği gelişmiş, güven duygusu pekişmiş, anne-babasının belli saatte gelip kendisini alacağına inanan öğrencinin uyumu daha kolay olur.
Yazının devemı »


Yalan ve Çocuklarımız Üzerindeki Etkisi

Yalan, herhalde en çok yapmaktan kaçındığımız ama tamamen kurtulamadığımız bir insan zaafı. Herkes yalan söyler! Evet, tüm yaşamı boyunca bir kere bile yalan söylememiş insan belki de yoktur. Ancak, yalan bazen kronik bir problem haline gelir. Aslında, iyi eğitim almış bir çocuk, yetişkin bir birey olduğunda yalanlara sığınan kronik bir yalancı olmayabilir. Bir ebeveynin görevi, çocuğuna gerçeği söylemesi gerektiğini öğretmektir.


Çocuk Gelişiminde Önemli Yer Tutan Gelişim Basamakları

1) Bilişsel / Duyuşsal Alan 2) Psiko sosyal / Duygusal Gelişim Alanı 3) Psikomotor Gelişim Alanı 4) Özbakım / Bireysel Gelişim Alanı 5) Dil Gelişimi Alanı